Vår verksamhet

Premedic erbjuder, utför och utvecklar tjänster inom prehospital hälso- och sjukvård i Sverige. Vi bedriver på uppdrag av regioner och landsting ambulansverksamhet i Västerbotten, Västernorrland och Skåne.

Våra tjänster ska skapa mervärde för våra kunder, leverantörer och oss själva. Vi ska även bidra till en hållbar samhällsutveckling där en god ekonomisk lönsamhet är en förutsätting för att vi ska lyckas. I nära samverkan med uppdragsgivaren sker gemensamma vidareutvecklingsarbeten. Vi tillhandahåller välutbildade och motiverade ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor.

Vi har även betydande kompetens inom området räddningstjänst. Vi har en liten flexibel ledningsorganisation. Beslutsvägarna är korta och medarbetarna är involverade i våra utvecklingsprocesser.

Inom våra verksamhetsområden vill vi vara det ledande och det mest attraktiva företaget i Sverige.

Image
Image

Vår ambition

Vår ambition är att erbjuda prehospital hälso- och sjukvård av toppkvalité. Våra uppdragsgivare ska känna sig nöjda och trygga med besluten att lägga driften av sin ambulanssjukvård i våra händer.

Våra patienter ska i alla avseenden få ett professionellt omhändertagande och alltid bemötas med respekt och vänlighet. Andra delar inom vården ska uppleva att ambulanssjukvården tillför betydande mervärden ifråga om kompetens, kvalitet och säkerhet.

Nära, utvecklande, personliga och pålitliga är kärnvärden som varumärket Premedic bygger på. Det beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och hur vi vill bli uppfattade.

Vår verksamhet

Premedic erbjuder, utför och utvecklar tjänster inom prehospital hälso- och sjukvård i Sverige. Vi bedriver på uppdrag av regioner och landsting ambulansverksamhet i Östergötland, Västerbotten, Västernorrland och Skåne.

Våra tjänster ska skapa mervärde för våra kunder, leverantörer och oss själva. Vi ska även bidra till en hållbar samhällsutveckling där en god ekonomisk lönsamhet är en förutsätting för att vi ska lyckas. I nära samverkan med uppdragsgivaren sker gemensamma vidareutvecklingsarbeten. Vi tillhandahåller välutbildade och motiverade ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor.

Vi har även betydande kompetens inom området räddningstjänst. Vi har en liten flexibel ledningsorganisation. Beslutsvägarna är korta och medarbetarna är involverade i våra utvecklingsprocesser.


Inom våra verksamhetsområden vill vi vara det ledande och det mest attraktiva företaget i Sverige.

 

Vår ambition

Vår ambition är att erbjuda prehospital hälso- och sjukvård av toppkvalité. Våra uppdragsgivare ska känna sig nöjda och trygga med besluten att lägga driften av sin ambulanssjukvård i våra händer.

Våra patienter ska i alla avseenden få ett professionellt omhändertagande och alltid bemötas med respekt och vänlighet. Andra delar inom vården ska uppleva att ambulanssjukvården tillför betydande mervärden ifråga om kompetens, kvalitet och säkerhet.

Nära, utvecklande, personliga och pålitliga är kärnvärden som varumärket Premedic bygger på. Det beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och hur vi vill bli uppfattade.