Välkommen till Premedic

Ledande inom prehospital hälso- och sjukvård i Sverige

Premedic erbjuder, utför och utvecklar tjänster inom prehospital hälso- och sjukvård i Sverige. Vi bedriver på uppdrag av regioner och landsting ambulansverksamhet i Västerbotten, Västernorrland och Skåne.

Vi strävar efter att skapa mervärde för våra kunder, leverantörer och oss själva samt att bidra till hållbar samhällsutveckling med god ekonomisk lönsamhet. I nära samarbete med uppdragsgivare driver vi gemensamma utvecklingsprojekt och tillhandahåller välutbildad och motiverad personal inom ambulanssjukvård och sjuksköterskor. Dessutom innehar vi betydande kompetens inom räddningstjänst och har en smidig och involverande ledningsstruktur.

Inom våra verksamhetsområden vill vi vara det ledande och det mest attraktiva företaget i Sverige.

Håll dig uppdaterad om vad som händer hos Premedic

Vår ambition

Nära, utvecklande, personliga och pålitliga

Våra uppdragsgivare ska känna sig nöjda och trygga med besluten att lägga driften av sin ambulanssjukvård i våra händer. Våra patienter ska i alla avseenden få ett professionellt omhändertagande och alltid bemötas med respekt och vänlighet. Andra delar inom vården ska uppleva att ambulanssjukvården tillför betydande mervärden ifråga om kompetens, kvalitet och säkerhet.

Nära, utvecklande, personliga och pålitliga är kärnvärden som varumärket Premedic bygger på. Det beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och hur vi vill bli uppfattade.

Placeholder Image