Image

Ambulansen rycker ut tillsammans med högskolan

Ambulans och blåljus på campus – men allt under kontrollerade former med möjlighet att göra fel utan katastrofala följder. Tillsammans med ambulanssjukvården driver högskolan ett samverkansprojekt där studenter och ambulanssjuksköterskor byter VFU mot simuleringsmöjligheter. I fredags var det ambulansens tur.
Läs mer
Image

Tilldelningsbeslut Region Skåne

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har fattat beslut avseende upphandling av Ambulansverksamhet i distrikt 2 (mellersta Skåne).

Premedic får förtroende av Region Skåne att bedriva ambulansverksamhet i kommunerna Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge, Eslöv, Höör, Hörby, Ystad, Sjöbo och Skurup. Avtalet startar 1 maj 2021 och gäller till 31 januari 2026 och kan sedan förlängas ytterligare i maximalt 2 år. Värdet av avtalet beräknas uppgå till cirka 150 MSEK/år.

Avtalsspärr råder tio (10) dagar från att beslut fattats, därefter kan avtal undertecknas under förutsättning att överprövning inte sker.

När avtal tecknats kommer Premedic i samverkan med medarbetare och personalorganisationer lokalt i Skåne distrikt 2 planera för kommande avtalsperiod. 

Det var fyra företag som lämnade anbud, förutom Premedic Skåne AB var det Falck Ambulans AB, Samariten Ambulans AB och MACC Ambulans i Sverige AB. De båda sistnämndas anbud diskvalificerades på grund av att de inte uppfyllde kvalificeringskraven.

______________________________________________________________________________________________________

 

Image Image
 

Tilldelningsbeslut Region Skåne

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har fattat beslut avseende upphandling av Ambulansverksamhet i distrikt 2 (mellersta Skåne).

Premedic får förtroende av Region Skåne att bedriva ambulansverksamhet i kommunerna Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge, Eslöv, Höör, Hörby, Ystad, Sjöbo och Skurup. Avtalet startar 1 maj 2021 och gäller till 31 januari 2026 och kan sedan förlängas ytterligare i maximalt 2 år. Värdet av avtalet beräknas uppgå till cirka 150 MSEK/år.

Avtalsspärr råder tio (10) dagar från att beslut fattats, därefter kan avtal undertecknas under förutsättning att överprövning inte sker.

När avtal tecknats kommer Premedic i samverkan med medarbetare och personalorganisationer lokalt i Skåne distrikt 2 planera för kommande avtalsperiod. 

Det var fyra företag som lämnade anbud, förutom Premedic Skåne AB var det Falck Ambulans AB, Samariten Ambulans AB och MACC Ambulans i Sverige AB. De båda sistnämndas anbud diskvalificerades på grund av att de inte uppfyllde kvalificeringskraven.

 
Image