Arbetet inför övertagandet av sjuktransporttjänst i Stockholm är i full gång!

Lokaler

Vår största prioritet just nu är att säkerställa att vi har ändamålsenliga lokaler i mars 2024. Vi har varit på flertalet visningar och har fler visningar inplanerade närmaste tiden. Ambitionen är att vi ska ha tre lokaler, som möter de höga krav vi har för vår personal och våra fordon, klara innan sommaren.

Rekrytering

Vi fortsätter att ta emot många arbetsansökningar, vilket är väldigt roligt. Vi kan behöva aktivt söka fler undersköterskor framöver. Tipsa gärna undersköterskor ni känner som kunde vara intresserade av att arbeta inom sjuktransporttjänst!

Det har kommit in flera ansökningar till rollen som driftledare och verksamhetschef. Som tidigare nämnt kommer vi med hjälp av den tillsatta verksamhetschefen intensifiera rekryteringsprocessen av operativ personal efter sommaren med intervjuer och begära in diverse dokument.

Körkort

Det är kravställt av region Stockholm att alla som arbetar i sjuktransporten ska ha ett B-körkort (manuellt körkort ok).  Vi som företag kommer utöver detta utforma en policy att det vid anställning kommer läggas vikt på personlig lämplighet i körförmåga. Vår erfarenhet är att ju fler år man haft körkort inte nödvändigtvis korresponderar med bättre körförmåga.

Läs mer
Image

Sjuktransporttjänst på uppdrag av Region Stockholm

PreMedic får förtroende att bedriva sjuktransporttjänst på uppdrag av Region Stockholm. Avtalet startar 13:e mars 2024 och gäller fyra år med möjlighet till förlängning ytterligare upp till fyra år.

Vi kommer nu börja planera för kommande avtalsperiod. Information gällande uppstarten av verksamheten kommer publiceras här på hemsidan.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss, och uppfyller krav för sjuktransportör eller undersköterska, så är du välkommen att skicka in din ansökan till: rekrytering@premedic.se

Sjuktransportör

  • Personen ska ha en reell kunskapsnivå för Uppdraget och erfarenhet av personlig service
  • Körkort och kunna framföra ett sjuktransportfordon

Undersköterska

  • Personen ska vara undersköterska och ha yrkeserfarenhet som undersköterska motsvarande minst ett (1) års heltidsarbete
  • Körkort och kunna framföra ett sjuktransportfordon

Image

Ambulansen rycker ut tillsammans med högskolan

Ambulans och blåljus på campus – men allt under kontrollerade former med möjlighet att göra fel utan katastrofala följder. Tillsammans med ambulanssjukvården driver högskolan ett samverkansprojekt där studenter och ambulanssjuksköterskor byter VFU mot simuleringsmöjligheter. I fredags var det ambulansens tur.
Läs mer