Arbetsmiljöstipendium 2017

Premedics medarbetare Britt-Marie Söderberg tog i förra veckan emot Prevents Arbetsmiljöstipendium 2017 för hennes gedigna arbete inom arbetsmiljö! Klicka här för att läsa mer.


Avtal Region Skåne

Nu är avtal avseende ambulanstjänst i distrikt 4 i Region Skåne undertecknat vilket innebär att det nu är klart att Premedic tar över verksamheten 1 februari 2018.

Vi har etablerat kontakt med Fackliga organisationer och förhandlingar avseende anställningsvillkor kommer att inledas inom kort.

Nuvarande entreprenör ställer sig positiv till att vi bjuder in personal till informationsmöten under vecka 42. Vi återkommer med besked om plats och tid.

Avtal Region Skåne

Tilldelningsbeslut har idag 2017-05-19 fattats av Upphandlingsstrategiutskottet avseende upphandling av Ambulansverksamhet i Distrikt fyra, Östra Skåne. Premedic Östergötland AB får förtroendet av Region Skåne att bedriva ambulansverksamhet i distrikt fyra vilket omfattar Osby, Broby, Perstorp, Hässleholm, Bromölla, Kristianstad, Degeberga, Tomelilla och Simrishamn. Avtalet startar 1 februari 2018 och gäller till 31 januari 2023 med rätt för Region Skåne till förlängning upp till två år.

Avtalsspärr råder tio dagar från att beslut fattats, därefter kan avtal undertecknas under förutsättning att överprövning inte sker.

När avtal tecknats kommer vi i samverkan med medarbetare och personalorganisationer lokalt i Skåne planera för kommande avtalsperiod.

Vi var tre stycken företag som deltog i upphandlingen av ambulansverksamhet i Distrikt fyra, Östra Skåne. Förutom Premedic Östergötland AB var det Samariten Ambulans AB och Falck Ambulans AB.
Image Image
 

Tilldelningsbeslut Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland har idag 2017-05-16 meddelat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Ambulansentreprenad i Ånge, Stöde och Bredbyn. Premedic Östergötland AB får förtroendet av Landstinget Västernorrland att bedriva ambulansverksamhet i Ånge, Stöde och Bredbyn. Avtalet startar 1 februari 2018 och gäller till 31 januari 2020 med möjlighet till 12 månaders förlängning i högst två omgångar.

Avtalsspärr råder fram till och med 30:e maj, därefter kan avtal undertecknas under förutsättning att överprövning inte sker.

När avtal tecknats kommer vi i samverkan med medarbetare och personalorganisationer lokalt i Västernorrland planera för kommande avtalsperiod.

Vi var fem stycken företag som deltog i upphandlingen av ambulansverksamhet i Västernorrland, förutom Premedic Östergötland AB var det Ånge Hyrverk AB, Ambulansen Stöde AB, AmbuLine AB och Falck Ambulans.

Tilldelningsbeslut Västerbottens Läns Landsting

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbottens Läns Landsting har idag 20161209 fattat beslut avseende upphandling av Ambulansverksamhet på sju orter inom länet.

Premedic får förtroende av Västerbottens läns Landsting att bedriva ambulansverksamhet i Sorsele, Tärnaby, Dorotea och Vindeln, Avtalet startar 1 september 2017 och gäller till 1 september 2020 och kan sedan förlängas ytterligare i maximalt 4 år.

Avtalsspärr råder tio dagar från att beslut fattats, därefter kan avtal undertecknas under förutsättning att överprövning inte sker.

När avtal tecknats kommer vi i samverkan med medarbetare och personalorganisationer lokalt i Västerbotten planera för kommande avtalsperiod.

Vi var fyra företag som lämnade anbud, förutom Premedic var det Falck Ambulans AB, Ambulanssjukvården i Dorotea AB och Aktiebolaget Scess. De båda sistnämndas anbud diskvalificerades på grund av att de inte uppfyllde skallkraven. Falck Ambulans AB som idag bedriver ambulansverksamheten i Norsjö, Storuman, Vilhelmina, Sorsele, Tärnaby och Vindeln får fortsätta bedriva verksamheten i Norsjö, Storuman och Vilhelmina.
Image Image
Image

Arbetsmiljöstipendium 2017

Premedics medarbetare Britt-Marie Söderberg tog i förra veckan emot Prevents Arbetsmiljöstipendium 2017 för hennes gedigna arbete inom arbetsmiljö! Klicka här för att läsa mer.


Image

Avtal Region Skåne

Nu är avtal avseende ambulanstjänst i distrikt 4 i Region Skåne undertecknat vilket innebär att det nu är klart att Premedic tar över verksamheten 1 februari 2018.

Vi har etablerat kontakt med Fackliga organisationer och förhandlingar avseende anställningsvillkor kommer att inledas inom kort.

Nuvarande entreprenör ställer sig positiv till att vi bjuder in personal till informationsmöten under vecka 42. Vi återkommer med besked om plats och tid.
 

Avtal Region Skåne

Tilldelningsbeslut har idag 2017-05-19 fattats av Upphandlingsstrategiutskottet avseende upphandling av Ambulansverksamhet i Distrikt fyra, Östra Skåne. Premedic Östergötland AB får förtroendet av Region Skåne att bedriva ambulansverksamhet i distrikt fyra vilket omfattar Osby, Broby, Perstorp, Hässleholm, Bromölla, Kristianstad, Degeberga, Tomelilla och Simrishamn. Avtalet startar 1 februari 2018 och gäller till 31 januari 2023 med rätt för Region Skåne till förlängning upp till två år.

Avtalsspärr råder tio dagar från att beslut fattats, därefter kan avtal undertecknas under förutsättning att överprövning inte sker.

När avtal tecknats kommer vi i samverkan med medarbetare och personalorganisationer lokalt i Skåne planera för kommande avtalsperiod.

Vi var tre stycken företag som deltog i upphandlingen av ambulansverksamhet i Distrikt fyra, Östra Skåne. Förutom Premedic Östergötland AB var det Samariten Ambulans AB och Falck Ambulans AB.
 

Tilldelningsbeslut Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland har idag 2017-05-16 meddelat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Ambulansentreprenad i Ånge, Stöde och Bredbyn. Premedic Östergötland AB får förtroendet av Landstinget Västernorrland att bedriva ambulansverksamhet i Ånge, Stöde och Bredbyn. Avtalet startar 1 februari 2018 och gäller till 31 januari 2020 med möjlighet till 12 månaders förlängning i högst två omgångar.

Avtalsspärr råder fram till och med 30:e maj, därefter kan avtal undertecknas under förutsättning att överprövning inte sker.

När avtal tecknats kommer vi i samverkan med medarbetare och personalorganisationer lokalt i Västernorrland planera för kommande avtalsperiod.

Vi var fem stycken företag som deltog i upphandlingen av ambulansverksamhet i Västernorrland, förutom Premedic Östergötland AB var det Ånge Hyrverk AB, Ambulansen Stöde AB, AmbuLine AB och Falck Ambulans.
 

Tilldelningsbeslut Västerbottens Läns Landsting

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbottens Läns Landsting har idag 20161209 fattat beslut avseende upphandling av Ambulansverksamhet på sju orter inom länet.

Premedic får förtroende av Västerbottens läns Landsting att bedriva ambulansverksamhet i Sorsele, Tärnaby, Dorotea och Vindeln, Avtalet startar 1 september 2017 och gäller till 1 september 2020 och kan sedan förlängas ytterligare i maximalt 4 år.

Avtalsspärr råder tio dagar från att beslut fattats, därefter kan avtal undertecknas under förutsättning att överprövning inte sker.

När avtal tecknats kommer vi i samverkan med medarbetare och personalorganisationer lokalt i Västerbotten planera för kommande avtalsperiod.

Vi var fyra företag som lämnade anbud, förutom Premedic var det Falck Ambulans AB, Ambulanssjukvården i Dorotea AB och Aktiebolaget Scess. De båda sistnämndas anbud diskvalificerades på grund av att de inte uppfyllde skallkraven. Falck Ambulans AB som idag bedriver ambulansverksamheten i Norsjö, Storuman, Vilhelmina, Sorsele, Tärnaby och Vindeln får fortsätta bedriva verksamheten i Norsjö, Storuman och Vilhelmina.