Kvalitet & Miljö

Våra ledningssystem

Våra ledningssystem är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.
Våra system förbättras kontinuerligt.

Genom vårt kvalitetsarbete utvecklar och utför vi prehospital hälso- och sjukvård. Vi vill vara det ledande företaget inom vårt verksamhetsområde. Den prehospital vården ska hålla en god kvalitet genom att:

  • Patienter och anhöriga bemöts med respekt och lyhördhet.
  • Vara effektiv samt ha sin grund i vetenskap och beprövad kunskap.
  • Hålla en hög patientsäkerhet.
  • Vi ständigt verkar för en organisation som dygnet runt ger förutsättningar för god tillgänglighet.

Detta ska ske genom:

  • att utveckla verksamheten i nära samverkan med kunder, medarbetare och andra intressenter
  • att leverera tjänster av rätt kvalitet och ge god service till kunder och intressenter
  • att arbeta aktivt mot våra kvalitetsmål och ständigt förbättra effektiviteten i verksamheten
  • att våra medarbetare är engagerade och deltar aktivt i kvalitetsarbetet och där kompetensutveckling sker kontinuerligt
Image
Image