Utbildningsansvarig för Premedic Östergötland

Premedic Östergötland AB bedriver på uppdrag av Region Östergötland ambulansverksamhet
i östra delen av Östergötland. Vi arbetar gränslöst inom regionen med utgångspunkt i
Norrköping (Vrinnevi och Ingelsta), Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. Vi utför
uppemot 26 000 uppdrag varje år och omfattar cirka 130 medarbetare.

Om tjänsten
Vi söker nu en utbildningsansvarig 50 % för personalen inom Premedic Östergötland AB med start från 2020-09-01. Som utbildningsansvarig är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetens ledning. Som utbildningsansvarig har du det övergripande ansvaret för att planera och strukturera kompetensutveckling för personal och att verksamheten uppfyller Region Östergötlands avtalskrav gällande utbildning. Utöver utbildningsansvarsollen 50 % erbjuds operativt arbete i ambulans.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

  • Föra dialog med arbetsgruppen och i samverkan med ledningen analysera utbildningsbehov i verksamheten.
  • Planera och schemalägga utbildningar så att avtalskrav mot Region Östergötland uppfylls.
  • Vid införande av ny utrustning och nya behandlingsanvisningar tillse att personalen får adekvat utbildning så att medarbetare fortsatt kan genomföra vård på patientsäkert sätt.
  • Sammanställa och redovisa utnyttjande av utbildningstid samt pågående studier/ D-uppsatser till beställare.
  • Aktivt arbeta för att uppsatta mål nås och att beslutade aktiviteter genomförs.
  • Agera samordnare och föra dialog med medarbetare inom verksamheten med instruktörsansvar.
  • Planera och strukturera introduktionsutbildning av nyanställda.
  • Vara länken mellan verksamheten och Katastrofmedicinskt Centrum, KMC.
  • Du kommer ingå i Driftjourfunktionen vilket innebär att du var fjärde/var femte vecka ansvarar för den operativa driften i hela avtalsområdet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ha ett utmanande och varierande arbete som kräver att du är flexibel. Du ska agera så att medarbetare oavsett ansvar och plats i organisationen möts av ett ledarskap som främjar individens och verksamhetens möjlighet till utveckling. Du ska vara minst grundutbildad sjuksköterska.

Lön
Enligt individuell överenskommelse

Sista ansökningsdag
23 augusti 2020

Kontaktperson
Kenneth Karlsson, 076-115 33 09
kenneth.karlsson@premedic.se

Välkommen med din ansökan!

Image