Image

Skåne Distrikt 2


Premedic bedriver med start 1 maj 2021 ambulansverksamhet i Skåne distrikt 2. Våra stationer är belägna i Eslöv, Hörby, Löddeköpinge, Lund, Sjöbo, Ystad och Skurup.

Verksamhetschef
Magnus Olsson 
073- 085 43 14
magnus.olsson@premedic.se

Medicinskt ansvarig
Johan Aspelund 
073-372 62 48
johan.aspelund@premedic.se

Verksamhetsutvecklare
Anna Ardevi
073-432 10 04
anna.ardevi@premedic.se

Glimmervägen 12 A
224 78 LUND
Driftchef: Beatrice Palmgren / Ida Linder
073-806 28 22 / 073-808 55 35
beatrice.palmgren@premedic.se / ida.linder@premedic.se

Fågel Fenix väg 5
246 24 LÖDDEKÖPINGE
Driftchef: Anna Ardevi
073-432 10 04
anna.ardevi@premedic.se

Vikhemsvägen 9
241 38 ESLÖV
Driftchef: Renzo Vargas
073-084 92 54
renzo.vargas@premedic.se

Medicingatan 2
242 31 HÖRBY
Driftchef: Renzo Vargas
073-084 92 54
renzo.vargas@premedic.se

Metallgatan 2
271 39 YSTAD
Driftchef: Kristina Flodfält
073-823 18 49
kristina.flodfalt@premedic.se

Skurup
Maskingatan 1
274 30 SKURUP
Tf. driftchef: Kristina Flodfält
073-823 18 49
kristina.flodfalt@premedic.se

Sjöbo
Björkvägen 1
275 31 SJÖBO
Tf. driftchef: Anna Ardevi
073-432 10 04
anna.ardevi@premedic.se

Premedic Skåne Distrikt 2 söker en driftchef till Sjöbo

Vi söker nu en driftchef till stationen i Sjöbo. Som driftchef är du direkt underställd verksamhetschefen. Du har det övergripande personalansvaret och ansvarar för att garantera patientsäkerhet genom att varje enskild medarbetare har rätt kompetens och följer gällande behandlingsriktlinjer.

Läs mer här!

Skåne Distrikt 2


Premedic bedriver med start 1 maj 2021 ambulansverksamhet i Skåne distrikt 2. Våra stationer är belägna i Eslöv, Hörby, Löddeköpinge, Lund, Sjöbo, Ystad och Skurup.

Verksamhetschef
Magnus Olsson 
073- 085 43 14
magnus.olsson@premedic.se

Medicinskt ansvarig
Johan Aspelund 
073-372 62 48
johan.aspelund@premedic.se

Verksamhetsutvecklare
Anna Ardevi
073-432 10 04
anna.ardevi@premedic.se

Glimmervägen 12 A
224 78 LUND
Driftchef: Beatrice Palmgren / Ida Linder
073-806 28 22 / 073-808 55 35
beatrice.palmgren@premedic.se / ida.linder@premedic.se

Fågel Fenix väg 5
246 24 LÖDDEKÖPINGE
Driftchef: Anna Ardevi
073-432 10 04
anna.ardevi@premedic.se

Vikhemsvägen 9
241 38 ESLÖV
Driftchef: Renzo Vargas
073-084 92 54
renzo.vargas@premedic.se

Medicingatan 2
242 31 HÖRBY
Driftchef: Renzo Vargas
073-084 92 54
renzo.vargas@premedic.se

Metallgatan 2
271 39 YSTAD
Driftchef: Kristina Flodfält
073-823 18 49
kristina.flodfalt@premedic.se

Skurup
Maskingatan 1
274 30 SKURUP
Tf. driftchef: Kristina Flodfält
073-823 18 49
kristina.flodfalt@premedic.se

Sjöbo
Björkvägen 1
275 31 SJÖBO
Tf. driftchef: Anna Ardevi
073-432 10 04
anna.ardevi@premedic.se