Image

Västernorrland


Premedic bedriver på uppdrag av Landstinget Västernorrland ambulansverksamhet i delar av Västernorrland. Våra stationer är belägna i Bredbyn, Ånge och Stöde. Vi utför uppemot 4 050 uppdrag varje år.

Verksamhetschef
Kenneth Karlsson
076-115 33 09
kenneth.karlsson@premedic.se

Ambulansöverläkare
Fredrik Granholm
fredrik.granholm@rvn.se

Image

Spångbrovägen 1
841 32 Ånge
Driftchef: Magnus Häggquist
070-305 81 23
magnus.haggquist@premedic.se

Stödevägen 27
860 13 Stöde
Driftchef: Magnus Häggquist
070-305 81 23
magnus.haggquist@premedic.se

Prästbordet 203
895 30 Bredbyn
Driftchef: Christin Vestin
070-354 21 23
christin.vestin@premedic.se

 
 
Image

Västernorrland


Premedic bedriver på uppdrag av Landstinget Västernorrland ambulansverksamhet i delar av Västernorrland. Våra stationer är belägna i Bredbyn, Ånge och Stöde. Vi utför uppemot 4 050 uppdrag varje år.

Verksamhetschef
Kenneth Karlsson
076-115 33 09
kenneth.karlsson@premedic.se

Ambulansöverläkare
Fredrik Granholm
fredrik.granholm@rvn.se

Spångbrovägen 1
841 32 Ånge
Driftchef: Magnus Häggquist
070-305 81 23
magnus.haggquist@premedic.se

Prästbordet 203
895 30 Bredbyn
Driftchef: Christin Vestin
070-354 21 23
christin.vestin@premedic.se

Stödevägen 27
860 13 Stöde
Driftchef: Magnus Häggquist
070-305 81 23
magnus.haggquist@premedic.se