Västernorrland

Premedic bedriver på uppdrag av Region Västernorrland ambulansverksamhet i delar av Västernorrland. Våra stationer är belägna i Bredbyn, Ånge och Stöde. Vi utför uppemot 4 050 uppdrag varje år.

Verksamhetschef
Charlie Petersson
076-861 69 00
charlie.petersson@premedic.se

Ambulansöverläkare
Fredrik Granholm
fredrik.granholm@rvn.se

Placeholder Image

ÅNGE
Spångbrovägen 1

841 32 Ånge
Driftchef: Charlie Petersson
076-861 69 00
charlie.petersson@premedic.se

STÖDE
Stödevägen 27

860 13 Stöde
Driftchef: Charlie Petersson
076-861 69 00
charlie.petersson@premedic.se

BREDBYN
Prästbordet 203

895 30 Bredbyn
Driftchef: Hanna Nordlund
070-354 21 23
hanna.nordlund@premedic.se

 
Image

Västernorrland

Premedic bedriver på uppdrag av Region Västernorrland ambulansverksamhet i delar av Västernorrland. Våra stationer är belägna i Bredbyn, Ånge och Stöde. Vi utför uppemot 4 050 uppdrag varje år.

 

Verksamhetschef
Charlie Petersson
076-861 69 00
charlie.petersson@premedic.se

 

Ambulansöverläkare
Fredrik Granholm
fredrik.granholm@rvn.se

ÅNGE
Spångbrovägen 1

841 32 Ånge
Driftchef: Charlie Petersson
076-861 69 00
charlie.petersson@premedic.se

BREDBYN
Prästbordet 203

895 30 Bredbyn
Driftchef: Hanna Nordlund
070-354 21 23
hanna.nordlund@premedic.se

Stödevägen 27
860 13 Stöde
Driftchef: Charlie Petersson
076-861 69 00
charlie.petersson@premedic.se