Arbetet inför övertagandet av sjuktransporttjänst i Stockholm är i full gång!

Lokaler

Vår största prioritet just nu är att säkerställa att vi har ändamålsenliga lokaler i mars 2024. Vi har varit på flertalet visningar och har fler visningar inplanerade närmaste tiden. Ambitionen är att vi ska ha tre lokaler, som möter de höga krav vi har för vår personal och våra fordon, klara innan sommaren.

Rekrytering

Vi fortsätter att ta emot många arbetsansökningar, vilket är väldigt roligt. Vi kan behöva aktivt söka fler undersköterskor framöver. Tipsa gärna undersköterskor ni känner som kunde vara intresserade av att arbeta inom sjuktransporttjänst!

Det har kommit in flera ansökningar till rollen som driftledare och verksamhetschef. Som tidigare nämnt kommer vi med hjälp av den tillsatta verksamhetschefen intensifiera rekryteringsprocessen av operativ personal efter sommaren med intervjuer och begära in diverse dokument.

Körkort

Det är kravställt av region Stockholm att alla som arbetar i sjuktransporten ska ha ett B-körkort (manuellt körkort ok).  Vi som företag kommer utöver detta utforma en policy att det vid anställning kommer läggas vikt på personlig lämplighet i körförmåga. Vår erfarenhet är att ju fler år man haft körkort inte nödvändigtvis korresponderar med bättre körförmåga.

Fordon/utrustning

Alla fordon är beställda och börjar levereras i sommar.  Ett byggmöte är inplanerat 30/5. Efter detta ska en första bil byggas som sedan fungerar som en master-bil. Efterföljande bilar byggs exakt som master-bilen.  Om det finns intresse hos någon som har god insikt i verksamheten och kan bidra med värdefulla tips så får man gärna hör av sig till linnea.karlsson@premedic.se eller kenneth.karlsson@premedic.se som då tar med inkomna synpunkter till byggmötet.

Vi har tagit fram en utrustningslista för sjuktransporterna och ska så småningom börja beställa utrustning och material. Är det några som är intresserade av att diskutera innehållet på utrustningslistan, så får man gärna mejla linnea.karlsson@premedic.se.

Samverkan med region Stockholm

Vi har möten med region Stockholm månatligen under uppstartsperioden där vi informerar om hur arbetet fortskrider och frågetecken i avtalet rätas ut. En fråga som inte är färdigdiskuterad är hur all operativ personal ska genomföra den kravställda utbildningen på 60h innan mars 2024.

Frapp och Rakel

Vi har haft möte med Frapp och Rakelförvaltning för att i samråd lägga upp en plan för installation. Om det finns intresse hos någon att inneha roll som objektspecialist för Frapp eller lokal Rakelsupport så får man gärna mejla linnea.karlsson@premedic.se.

Schema

I höst kommer vi fortsätta arbetet med att ta fram schemaförslag och vi är även öppna för att utforma en schemagrupp som vi kan diskutera olika förslag med.

Om det finns frågor går det alltid bra att mejla eller ringa.

Vi önskar alla en riktigt härlig sommar och semester!